FARVESPIL

Kirkerne er som regel hvide - udenpå som indeni. Præsterne er klædt i sort med hvid krage, og hvide kanter på ærmerne. I nogle kirker bruges der messehagler i forskelligt omfang, og sågar i nogle tilfælde i kirkeårets 4 farver. Her er nogle meget flotte eksempler som vor dronning har designet:


To messehageler designet af Dronning Margrethe til Holmens kirke. Foto: Niels Ahlmann Olesen/Scanpix


I Norge med deres hvide præstekjole bruges stolaer i kirkeårets fire farver - stolaer som jeg tog med hjem til Danmark, og brugte også til den sorte præstekjole. Jeg havde også anledning til - ud over den traditionelle røde fløjels-messehagel - at bruge de andre farver til gudstjenester og kirkelige handlinger, hvilket gav et festligt præg. Mange kender sikkert det liturgiske årshjul vi bruger i kirken, som tydeligt demonstrerer, hvornår de 4 farver skal tages i anvendelse. Jeg antager, at de fleste kirkegængere vil synes, at det giver et farvespil, at se disse farver brugt til gudstjenester og kirkelige handlinger - og det ville alt andet lige berige vores kirkelige traditioner.

Men bør det stoppe her? I hvor høj grad har man udnyttet de hvidkalkede vægge til at bringe kirkeårets 4 farver med ind i kirkerne? Jeg medgiver, at det naturligvis kun er teknisk bedst gennemførbart når det er mørkt udenfor og i relativ mørke kirker - hvilket for øjeblikket er virkeligheden fra ca. kl.16. Jeg har gjort udstrakt brug af det i kirker hvor vi havde meditation, stillegudstjeneste, musikgudstjeneste, koncert o.l., og oplyst de hvidkalkede vægge med kirkeårets liturgiske farve ved hjælp af projektører og farvefiltre. Det giver en fantastisk effekt, og faktisk et helt nyt kirkerum med meget mere dybde og intensitet; og så er det jo ikke nogen hemmelighed, at også farver rører ved vore følelser. Er det tid til at bringe farverne i spil i vore kirker? Er der nogle der har erfaringer med brugen af farver i gudstjenesterne? Messehagler - Stolaer - Belysning?

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square