HJERTETS RENHED

"Hjertets renhed er at ville ét!" - siger Søren Kierkegaard.


"Hjertets renhed er at ville ét!" - siger Søren Kierkegaard. Men du synes sikkert også, at det er ret svært at finde ud af, hvad dette éne er? Oplysningstidens syn på dig er da også, at du er et individ, det vil sige fra latin in divida = u-delt; og når man er u-delt vil det sandsynligvis også være lettere bare at ville ét. Men er det virkelig sådan vi oplever os i dag? - med alle de mange ting og stemmer, der bombarderer os udefra, og vil have et stykke af os, og i hvert fald noget af vores opmærksomhed. Jeg oplever mig i hvert fald ikke som et u-delt/individ, men som en person, der som Jakob udtrykker det i sit brev i NT, er tve-sindet (dips-psychois) og kastes hid og did af tidens bølger: Coronaens mange pro og contra - fattigdom <=> rigdom - en eventuel ny kold krig med dertil hørende oprustning - for ikke at snakke om den grønne indstilling, der egentlig skulle føre til den grønne omstilling - Kirkens tab af relevans i samfundet på den nordlige halvkugle o.s.v. - o.s.v... Denne optagelse af det ene og det andet er jo ikke bare en intellektuel afvejning, men i stor grad også en eksistentiel, for man er jo også i andres øjne både dit og dat - og derfor faktisk delt...

Jeg synes det er meget sigende, at Kirkegaard bruger hjerte og vilje i samme sætning; og sandsynligvis ikke sådan forstået, at viljen bliver styret af følelserne, som du jo nok har en forestilling om ud fra et sen-modernistisk ståsted, og dermed opfattelse af hjerte og følelsers samhørighed - og jeg må lige bemærke her, at det selvfølgeligt er meget vigtigt, hvad man føler; men nærmere i en gammeltestamentlig forståelse af, hvor forstanden hørte til, nemlig i hjertet: forstand og vilje og hjerte hører her sammen. Viljen er drivkraften, men ikke ud fra et rent hjerte - det rene hjerte er resultatet af at ville ét. Viljen er drivkraften ud fra, at ville dét som Gud vil. Det bliver man ikke viljes-løs af, eller en slags medspiller i et dukketeater (billedligt talt), eller en robot, eller underlagt skæbnen. Nej, man indgår i en større og bedre plan, end når man selvisk vil både dit og dat. Derfor, for at ville dét som Gud vil, er det nødvendigt at indgå i dialog med Gud, derhjemme i sit kammer og til gudstjenester og kirkelige handlinger. Man kan altså faktisk nå frem til Hjertes Renhed, hvis man virkelig vil det - det samme gælder for øvrigt i bestræbelserne på at blive et selv...

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square