"If you love somebody, sett them free"


Ja - det er sært, dette med menneskesynet, og hele idéen bag et nærområde. Efter min opfattelse også umådeligt langt fra bibelens syn på den fremmede. Men nu lever vi jo i en sekulær og liberal velfærds-stat (som dog bryster sig af at være kristen...), og det er opmuntrende, at folketinget nu vil gennemføre en lov, som straks giver opholds- og arbejds-tilladelse til folk fra Ukraine; jeg kan dog frygte, at måtte de have et ikke arisk udseende, så bliver proceduren noget mere besværlig - eller muligvis umulig? Det står dog ikke til mig at argumentere mod definitionen af nærområde, og kan da også godt se at Ukraine er en del af Europa; men kristeligt set er min næste, den næste jeg møder! (spørg selv Kierkegaard, Søren) - og her er der ikke snak om, hvor vedkommende kommer fra, det er det vigtigt at holde fast ved.

Hvordan stat og kommune så vil tage imod disse og genhuse dem, er et helt andet spørgsmål; men dog et spørgsmål som vi som kristne burde kende svaret på. Allerede under den forrige flygtninge udfordring opfordrede pave Frans alle sogne til at investere i et hus, hvor man kunne huse disse flygtninge, og dermed bl.a. undgå ghettoiseringen. Det bliver en omprioritering i alle provstikasser, men egentligt bare noget, der udsætter diverse restaureringsprojekter i sognene rundt omkring - og derfor et spørgsmål om menighedsrådene er villige til det. Hvis de over 2000 sogne virkelig havde velvilje ville Folkekirken i Danmark kunne genhuse op imod 10.000 flygtninge.

Samtidig bliver nu Europaparlamentet nødt til at tage stilling til en fordelingsnøgle imellem de forskellige medlemslande, når det gælder fordelingen af de ukrainske flygtninge; og er det her ikke hensigtsmæssigt, at lave den i forhold til de enkelte landes Areal ganget med dets BNP/1000 - som jo er kendte størrelser? Danmark: 42.924*130/1000 = 5.580 Tyskland: 357.376*120/1000 = 42.885 Italien: 302.073*96/1000 = 28.999 - hvilket i eksemplet her ville betyde, at hver gang Danmark tager imod 5.580 flygtninge, så tager Tyskland 42.885 og Italien 28.999 til sig - o.s.v. for hvert enkelt EU land. Samlet for EU ville det med eksemplet her betyde, at vi ville kunne tage imod 12 millioner flygtninge ( Samlet areal: 4.214.994 ganget med samlet BNP: 2861 (delt med 1000) = 12.059.097). Er dette en uløselig opgave? - NEJ! Betyder det voldsomt meget for det enkelte EU-land? - NEJ!

Men måske har nogle statistikkere en bedre fordelingsnøgle?

Men der er en anden vej end at gennemleve en flygtningekrise, og det er en russisk revolution - igen! Nu har russerne haft over 100 år til at skille sig af med diverse diktatorer og stærke mænd, og nu er det tid til at træde i karaktér. Glasnost og Perestrojka gav under Mikael Gorbatjov håb om et tøbrud i Rusland, men en fulderik og hans oligarker vendte det hele tilbage til et nyt undertrykkelses-regime, i hvis forgrund nu sidder en lille mand med storhedsvanvid, som har sit helt eget verdensbillede og ikke er bange for at knægte og indespærre sine modstandere, og angribe andre lande, der ikke spiller efter fordums sovjetunionske spilleregler. Den bedste løsning ville være: at russerne selv ryddede op - alternativet er at verdenssamfundet må hjælpe russerne til det.

Der er dog ét spørgsmål omkring krigen i Ukraine, som øjensynligt ingen stiller, nemlig hvad tilsiger at fordi vi har et EU og fordi vi har et NATO, så griber ingen lande ind i krigen i Ukraine? Er disse to størrelser ligesom blevet mastodonter i vores verdensbillede, uden hvilke vi ikke kan lade retfærdighed ske fyldest? Og er det for mange lande egentligt meget betrykkende, at kunne gemme sig bag ryggen af dem - inklusive Danmark? Og at disse lande derfor overlader det til den enkelte, at stå på retfærdighedens side, og personligt drage i krig - uden et militært system i ryggen, og tilsyneladende med "bue og pil", som man da tilfældigvis lige har til overs?? Er det ikke på tide i det mindste at genoprette en slags fremmedlegion, hvortil disse frivillige kunne melde sig, og få en bataljon i ryggen med alt hvad det indebærer?

Èn ting er sikkert, der må handling til nu! - en anden er: "russians love their children, too!" Sting

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square